Pieczątka na recepcie

Co powinna zawierać pieczątka nagłówkowa na recepcie?

Zawartość nagłówka recepty lekarskiej opisuje § 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2007 nr 97 poz. 646)

Jeżeli receptę wystawia lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:

nazwę zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej;
adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania — adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej zgodny z § 4 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260 z późn. zm.)

  • numer telefonu upoważnionego podmiotu;
  • identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

Jeżeli recepta jest wystawiana w warunkach innych niż określone w ust. 1, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:

  • imię i nazwisko osoby, która zawarła z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne;
  • adres i numer telefonu tej osoby;
  • dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w tej umowie, na który składają się:
  • dwie pierwsze cyfry o wartości 98,
  • dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne, (dla
  • śląskiego oddziału NFZ są to cyfry „12″)
  • pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez Fundusz.

Dane te mogą zostać naniesione na pomocą pieczątki lub nadruku (§ 3 ust. 7).

W naszej firmie można zamówić recepty z kodem paskowym według zaświadczenia NFZ.

zobacz jak do nas trafić? arrow2

Szybki kontakt

„Reklama i Projekt”
Renata Sosnowik-Bęza
Al. Krakowska 11, 05-820 Piastów
+48 22 723 74 06, +48 22 723 66 42
fax: 22 723 74 01, kom. 784 070 197
biuro@rip.com.pl 

mapa

lokalizacje

w warszawie

sprawdź jak dojechać