Pieczątka pielęgniarki

Co powinna zawierać pieczątka pielęgniarki/położnej?

Wygląd imiennych pieczątek pielęgniarek reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 247, poz. 1819).

§ 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:

(…)

dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie:

  • nazwisko i imię,
  • tytuł zawodowy,
  • uzyskane specjalizacje,
  • numer prawa wykonywania zawodu.
zobacz jak do nas trafić? arrow2

Szybki kontakt

„Reklama i Projekt”
Renata Sosnowik-Bęza
Al. Krakowska 11, 05-820 Piastów
+48 22 723 74 06, +48 22 723 66 42
fax: 22 723 74 01, kom. 784 070 197
biuro@rip.com.pl 

mapa

lokalizacje

w warszawie

sprawdź jak dojechać