Pieczątka firmowa

Nie są nam znane przepisy, które mówią o pieczątce firmowej. Prawo określa jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe.

W praktyce jednak, posiadanie pieczątki jest wygodne, a w wielu przypadkach wręcz niezbędne.

Będzie tak np. przy zakładaniu rachunku bankowego, przy sporządzaniu dokumentów do ZUS czy też potwierdzeniu okresu ubezpieczenia w książeczkach ubezpieczeniowych pracowników, na deklaracjach podatkowych i w zasadzie na wszystkich wychodzących z firmy pismach i dokumentach.

Pieczątki wymagane są (lub po prostu dobrze widziane) na fakturach, umowach, kontraktach, ofertach, dokumentach firmowych czy pismach urzędowych.

Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, firmy decydują się na wyrobienie pieczątki, a niejednokrotnie kilku pieczątek zawierających różne dane w zależności od potrzeb. Zatem to, co znajdzie się na pieczątce zależy zależy przede wszystkim od nas samych.

Poniżej przedstawiamy standardowe dane zamieszczane na pieczątkach:

Oznaczenie przedsiębiorcy − firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej (czyli np.: „NAZWA Sp. z o.o.”, a w przypadku osoby fizycznej − imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, czyli np.: „NAZWA Jan Kowalski”),

  • Dane teleadresowe siedziby firmy,
  • Numer identyfikacyjny NIP,
  • Numer identyfikacyjny REGON.

Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka miejsc prowadzenia działalności powinien podawać adres główny (siedzibę z wpisu do ewidencji lub z KRS) oraz dodatkowo miejsce prowadzenia działalności (np. adres filii).

W przypadku spółek Prawa Handlowego powinno się na pieczątce również znaleźć:

oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (art. 127 §5 ksh)
w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo wysokość kapitału zakładowego (art. 206 ksh)
w przypadku spółek akcyjnych wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego (art. 374 ksh)
Warto zastanowić się nad zawarciem na pieczątce również takich danych jak:

  • logo firmy
  • numeru telefonu(-ów),
  • adresu e-mail,
  • adresu strony www,
  • numeru rachunku bankowego,

czyli, danych ułatwiających kontakt z Państwa firmą.

zobacz jak do nas trafić? arrow2

Szybki kontakt

„Reklama i Projekt”
Renata Sosnowik-Bęza
Al. Krakowska 11, 05-820 Piastów
+48 22 723 74 06, +48 22 723 66 42
fax: 22 723 74 01, kom. 784 070 197
biuro@rip.com.pl 

mapa

lokalizacje

w warszawie

sprawdź jak dojechać