Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

  1. Informacje podstawowe 

Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu stworzyliśmy ten dokument aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem www.rip.com.pl, (dalej: „Witryna”). 

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką. 

Wskazuję, że Administratorem danych osobowych, jestem ja, Renata Sosnowik – Bęza Reklama i Projekt Renata Sosnowik – Bęza (dalej: „Administrator”, „ja”, „mną”, „mój”, „siebie”, „moich”). 

Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”)może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, strony w Witrynie, które zostały odwiedzone, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin, państwo, miasto z którego wchodzi Użytkownik. Powyższe dane mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań naszych Użytkowników na Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. 

Dane przekazane nam automatycznie są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania Witryny. Dane przekazane nam przez samych Użytkowników w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu nawiązania i realizacji współpracy handlowej,a także w celach kontaktowych (prawnie uzasadniony interes Administratora) . 

Dane osobowe Użytkownika będą przez nas przechowywane przez czas konieczny, lecz niezbędny do realizacji powyższych celów. 

Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Witryny oraz formularzy udostępnionych na Witrynie mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: (I) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych); (II) podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem; (III) współpracownikom i pracownikom Administratora. 

Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę. 

Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przez nas naruszone. 

W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane nie będą profilowane. 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

Pliki cookies i inne technologie w ramach Witryny 

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny.  

Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: https://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/

  1. Obowiązek informacyjny w korespondencji elektronicznej z Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Sosnowik – Bęza Reklama i Projekt Renata Sosnowik – Bęza e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie (I) w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy, w tym działaniami na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (II) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach kontaktowych/dochodzenia roszczeń. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (I) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych); (II) podwykonawcom, współpracownikom Administratora, odbiorcom czynności. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny, lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powyższe przepisy. Obowiązek podania danych jest dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane nie będą profilowane