Pieczęć elektroniczna

E-pieczęć/pieczęć elektroniczna– wymogi, warunki, obowiązki

Zadaniem pieczęci w formie elektronicznej jest ochrona bezpieczeństwa praktyk rynkowych i zapewnienia pewności obrotu. Podmiot posługujący się e-pieczęcią przekazuje w niej dane, których integralność i autentyczność zapewniona jest na podobnej zasadzie, co informacje wskazane w e-podpisie.

pieczęć elektroniczna – to dane w postaci elektronicznej, przyporządkowane danemu podmiotowi w taki sposób, że możliwa jest jego identyfikacja, dołączone do innych danych lub z nimi logicznie powiązane tak, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna.

Zabezpieczenie pieczęcią elektroniczną dotyczy dokumentów przekazywanych masowo, np. ofert, wezwań zapłaty, rachunków. Jej różnica z podpisem elektronicznym sprowadza się do zabezpieczenia nią podmiotu i potwierdzenia, że dokument należy przyporządkować całej jednostce, a nie konkretnej osobie w przedsiębiorstwie.

Uwaga! Przepisy dotyczące pieczęci elektronicznej są obecnie w fazie projektu. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpi uchwalenie zmian w tym zakresie i zaczną obowiązywać.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

zobacz jak do nas trafić? arrow2

Szybki kontakt

„Reklama i Projekt”
Renata Sosnowik-Bęza
Al. Krakowska 11, 05-820 Piastów
+48 22 723 74 06, +48 22 723 66 42
fax: 22 723 74 01, kom. 784 070 197
biuro@rip.com.pl 

mapa

lokalizacje

w warszawie

sprawdź jak dojechać